تماشای Blood Flower Moon در کانادا

کانادایی‌ها به زودی از تماشای آسمان غافلگیر خواهند شد. [...]