شغلی جدید در کانادا ؛ ایستادن در صف تمدید گذرنامه!

بعضی از افراد در کانادا به ازای هر ساعت توقف در صف گذرنامه 40 دلار [...]