وعده نخست وزیر کبک برای حمایت مالی از مردم

فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک در مبارزات انتخاباتی‌اش وعده داد که از مردم حمایت مالی [...]