دعوت کانادا از ۷۴۶ متقاضی اکسپرس اینتری

دولت کانادا در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ از ۷۴۶ متقاضی اکسپرس اینتری (Express Entry) برای [...]