دعوت از ۹۱ متقاضی حوزه تکنولوژی بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در قرعه کشی ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ از طریق برنامه انتخاب استانی بریتیش [...]