مسیر مهاجرتی جدید به ساسکاچوان برای نیروهای کار بخش فناوری

استان ساسکاچوان کانادا یک مسیر مهاجرتی جدید برای پذیرش نیروی کار فعال در بخش فناوری [...]

تسهیلات جدید دولت کانادا در برنامه نیروی کار موقت خارجی

دولت کانادا در راستای مدیریت کمبود نیروی کار در این کشور، تغییرات جدیدی را در [...]

پایین‌ترین نرخ بیکاری کانادا در کدام استان است؟

استان کبک در کشور کانادا دارای پایین ترین نرخ بیکاری در این کشور اعلام شد. [...]

1 دیدگاه