پرونده‌های عقب مانده برنامه‌ مهاجرت موجود کانادا در سال ۲۰۲۱

متقاضیانی که در حال حاضر در اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) در حال [...]