تسهیلات جدید دولت کانادا در برنامه نیروی کار موقت خارجی

دولت کانادا در راستای مدیریت کمبود نیروی کار در این کشور، تغییرات جدیدی را در [...]

طرح فوق العاده شرکت هواپیمایی کانادایی

یک شرکت هواپیمایی در کشور کانادا، طرحی متفاوت را برای سفرهای هوایی درنظر گرفته که [...]

هزینه زایمان با ویزای توریستی در کانادا چقدر است؟

مهاجرت به کانادا روش‌های مختلفی دارد که یکی از متفاوت‌ترین آنها اخذ اقامت از طریق [...]