افزایش صدور ویزاهای تحصیلی در کانادا

آمارها نشان می دهد که کانادا از ابتدای سال 2021 با حدود 450 هزار ویزای [...]