رکورد بی‌سابقه قیمت بنزین در کبک

قیمت بنزین در استان کبک کانادا از مرز دو دلار در هر لیتر گذشت و [...]