حمایت نخست وزیر کانادا از امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا گفت: انتخاب مجدد امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه، تحولی [...]