جذب یک میلیون گردشگر در کانادا طی یک هفته

کانادا برای اولین بار از زمان پاندمی کرونا تا کنون در عرض یک هفته بیش [...]

از سرگیری پذیرش مهاجرین از طریق برنامه‌های اکسپرس انتری فدرال (FSTP وCECوFSWP) 

وزیر مهاجرت کانادا از آغاز پذیرش مهاجرین از طریق برنامه‌های اکسپرس انتری فدرال (FSTPوCECوFSWP)  خبر [...]

طرح فوق العاده شرکت هواپیمایی کانادایی

یک شرکت هواپیمایی در کشور کانادا، طرحی متفاوت را برای سفرهای هوایی درنظر گرفته که [...]