محدودیت‌ خرید خانه در کانادا برای برخی از مهاجران تازه وارد

دولت کانادا افراد خارجی را در کانادا تا دو سال از خرید خانه منع می‌کند. [...]