برنامه‌ریزی کانادا برای وضعیت اضطراری غذایی در جهان

اوکراین یکی از صادرکنندگان عمده گندم در جهان است  که حمله روسیه به این کشور [...]