جشنواره گل رز ونکوور

جشنواره زیبای گل رز ونکوور در باغ گیاهشناسی VanDusen برگزار می‌شود. [...]