برگزاری جشنواره آتش‌بازی در کلگری

جشنواره آتش بازی GlobalFest، تابستان امسال با قدرت به کلگری باز می‌گردد. [...]