استخدام در والمارت تورنتو

شرکت والمارت در حال تبدیل کردن تورنتو به یکی از قطب‌های جدید فناوری جهانی است [...]