مهاجرت بیش از 90 هزار نفر به کبک و آلبرتا درسال 2021

آمارهای مهاجرت به کانادا در سال 2021 نشان می‌دهد که بیش از 90 هزار مهاجر [...]

 برنامه‌های جدید مهاجرتی و اخذ اقامت در استان کبک کانادا برای 3 بخش شغلی

استان کبک در کانادا برنامه‌های جدیدی را برای پذیرش متقاضیان مهاجرت به کانادا در نظر [...]