جابجایی رکوردهای مهاجرتی کانادا در سال ۲۰۲۱

در سال 2021 با جذب بیش از 405 هزار مهاجر جدید در کانادا، بسیاری از [...]