محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس انتری 

اگر داوطلب در یکی از روش‌های مهاجرتی (نیروی کار متخصص فدرال، تجربه کانادایی، نیروی کار فنی فدرال، انتخاب استانی) واجد شرایط باشد، سیستم اداره مهاجرت کانادا، او را وارد صف انتظار اکسپرس انتری می‌کند که در آن داوطلبین با بالاترین امتیاز، برای اخذ اقامت دائم کانادا دعوت می‌شوند.

نکته مهم

برای محاسبه امتیاز خود، باید ابتدا واجد شرایط یکی از برنامه‌های زیرمجموعه اکسپرس انتری باشید.