با تکمیل فرم زیر، می‌توانید امتیاز خود را در سیستم اکسپرس انتری (Express Entry) به راحتی محاسبه نمایید.

فرم محاسبه آنلاین امتیاز اکسپرس اینتری ویزا موندیال، مطابق با تازه‌ترین تغییرات اداره مهاجرت کانادا (سال ۲۰۲۳) و سیستم جامع رتبه بندی (CRS) بوده و نتیجه آن کاملا دقیق می‌باشد.

نکته مهم

برای محاسبه امتیاز خود، باید ابتدا واجد شرایط یکی از برنامه‌های زیرمجموعه اکسپرس انتری باشید.